Ženu treba zagrliti tako jako da joj slomiš prošlost.

boneesic (via boneesic)

Mučnina nije u meni; osjećam je tamo na zidu, na onim naramenicama, posvuda oko sebe. Ona je isto što i ova kavana, ja sam u njoj.

Jean Paul Sartre - Nausea (via anna-freud)